Project description

7 Marca 2018

Moduł wyceny produktów, pozwalający na dokładną wycenę usługi. Dodatkowo moduł generuję podsumowanie zamówienia w formacie PDF, które można przekazać później do wykonwacy zamówienia. Wszystko w postaci czytelnych, klarownych bloków, a design przygotowany w nawiązaniu do obecnej strony internetowej - całość tworzy spójną jedność.

Moduł Zaawansowanej Wyceny Produktu
Moduł Zaawansowanej Wyceny Produktu
Moduł Zaawansowanej Wyceny Produktu